De Zorgbeveiliger

Uw medewerkers kunnen te maken krijgen met situaties die gepaard gaan met onmacht, agressie of onbegrip.
Een zorginstelling is namelijk vatbaar voor veiligheidsrisico’s. Alpha Zorg & Veiligheid verleent specialistische beveiliging in de gezondheidszorg, waarmee risico’s worden geminimaliseerd. Onze zorgbeveiligers vinden het welzijn van uw personeel, patiënten of cliënten en bezoekers van groot belang.

De inzet van een opgeleide zorgbeveiliger minimaliseert niet alleen veiligheidsrisico’s, maar kan ook het werk van uw zorgprofessionals verlichten. Dit omdat een zorgbeveiliger zorg-ondersteunende taken op zich kan én mag nemen.
Onze zorgbeveiligers kunnen niet alleen het veiligheidsgevoel bij u en uw medewerkers verhogen, maar ook bij uw patiënten of cliënten. Uw zorgprofessionals blijven uiteraard verantwoordelijk voor de zorg, maar hebben met een zorgbeveiliger in de buurt wel gemakkelijk extra ondersteuning.

De zorgbeveiligers van Alpha Zorg & Veiligheid kunnen altijd in overleg met een zorginstelling ingezet worden op de zorgafdeling. Dit zorgt ervoor dat onze medewerkers uitstekend in staat zijn om uw organisatie te voorzien van hooggekwalificeerd beveiligingspersoneel.